Basketball sin opprinnelse


Basketball er en idrett som opprinnelig kommer fra Canada, da en gymlærer ble bedt om å finne på en aktivitet for holde sine elever i form under vinteren. Vinteren var lang og hard, så elevene…

Read More...

En engasjert klubb


For å skape et godt miljø og engasjerte utøvere, frivillige og foreldre, bør klubben alltid tenke langsiktig, ha jevnlige møter og sette ungene i fokus. Man må ha et styre som fungerer godt sammen, og…

Read More...

Aldersgruppene i en idrettsklubb


For at det skal bli en rettferdig konkurranse i alle idretter, deltar barn i samme alder på de samme lagene. Ledelsen med trenerne i spissen ønsker å kunne sammenligne de ulike aldersgruppene, med tanke på…

Read More...

Basketball handler om å treffe ballen i kurven


Basketball handler om å skåre mest i løpet av fire perioder ved å putte ballen i kurven. Det gis tre poeng for lange skudd, to for korte, og ett for hvert straffekast. Det gjelder altså…

Read More...

Talenter går i arv


Det er ofte slik at en sønn eller datter arver foreldrenes egenskaper. Og dette gjelder også innenfor idrett. Om det er tilfeldig eller om det er like mye miljøet som virker inn på barnet, er…

Read More...