Aldersgruppene i en idrettsklubb

The age groups in a sports clubFor at det skal bli en rettferdig konkurranse i alle idretter, deltar barn i samme alder på de samme lagene. Ledelsen med trenerne i spissen ønsker å kunne sammenligne de ulike aldersgruppene, med tanke på å få frem talent. At treninger og samlinger kan settes sammen med ulike aldersgrupper, er med på å heve nivået, både for de yngste og for de eldste. De yngste vil kunne få prøve seg mot de større barna, og slik sett bli vant til et høyere nivå enn de ellers ville klart.

Dermed kan de utvikle seg raskere enn motstanderne som ikke gjennomfører slike samlinger. Med de eldre barna vil det være viktig å ha disse typer samlinger, fordi de lærer seg å bli lærere, og alfa-hanner. Da kan man enklere skille ut de som bør være kapteiner på et lag, hvem som skal ha de ulike posisjonene også videre. Det sier også litt om hvem som senere har en framtid som trener. Gode trenere kan også gjøre suksess i næringslivet som ledere og direktører.

Aldergrupper helt opp til senior

Man starter gjerne på 6-7 år, men i enkelte idretter starter man å konkurrere først ved 13 års alder. En generell skisse over aldersgruppene kan se slik ut:

  • 8 år og yngre
  • 8-10
  • 10-12
  • 12-14
  • 14-16
  • Junior
  • Senior

Dette er kun et eksempel, og for ulike idretter varierer det noe. Som en regel kan man si at senior starter ved 18 års alder, mens junior går mellom 15-17 år og den rene gutte eller jenteklassen er barn mellom 13-15 år. Smågutter eller småjente- klassen kan gå mellom 11-13 år. Gjennom barndom og ungdom endrer man seg mest både kroppslig og psykisk, og derfor er det viktig å huske at trening skal være lek. For at man presser kroppen maksimalt som barn, kan hemme veksten og utviklingen. Derfor må man ikke begynne med hardt fysisk trening før en viss alder.