Talenter går i arv

Talents are inheritedDet er ofte slik at en sønn eller datter arver foreldrenes egenskaper. Og dette gjelder også innenfor idrett. Om det er tilfeldig eller om det er like mye miljøet som virker inn på barnet, er det sikkert like mange ekspert-uttalelser på som det er forklaringer. Men det er utvilsomt en faktor at de gode genene blir overført til barna. Nettopp fordi når barna unnfanges er som regel foreldrene i den beste formen gjennom hele livet, og fører enda bedre helse videre til avkommet. Så ofte vil barnet prestere enda bedre enn en far eller mor.

Tilknytningen til miljøet som idretten er en del av er også viktige faktorer som hjelper utøverne å prestere på aller høyeste nivå. Ofte gjør slike utfordringer mer problemer enn man tenker på i forkant. Slike ting trenger ikke en som allerede er i miljøet å tenke på, og kan heller fokusere på det som er hovedformålet, nemlig utøving av idretten.

Det gjelder aldri å gi opp

Men det gjelder å være standhaftig og gi seg. For alle kan nå de målene man setter seg. Og man ser ofte i idrett at de som har de aller verste utgangspunktene, som kommer fra fattige kår, presterer bedre enn de som vokser opp i velstand. For dem er det viktig å tenke at alle de rutinene de må gå gjennom, vil gjøre dem sterkere.

Og når de møter andre til konkurranse, vil de føle mindre smerte ved samme motstand. Dermed har de bygget opp seg en buffer som er god å ha. Så for alle som vil bli best i noe, så gjelder det aldri å gi opp. Og man må kunne ta utfordringene med å tåle smerte. For det er aldri en dans på roser å lykkes i noe, for talentet er en utdøende rase. Det er trening, trening og atter trening som gjelder om man skal bli best.